Category

News
Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych Informujemy że od 1 kwietnia 2023 roku,Fundacja realizuje projekt współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nazwa zadania: Zadanie 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.Dofinansowanie: 476 833,50 złCałkowita wartość: 481 650,00 złRealizacja zadania potrwa do 31 marca 2024 roku. Zadanie wychodzi naprzeciw problemom osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących....
Read More
Dziękujemy serdecznie za okazaną pomoc i pamięć, które traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Każda darowizna pozwala na prowadzenie z naszymi beneficjentami zajęć zwiększających ich samodzielność poprzez naukę oraz zakup pomocy dydaktycznych.
Read More
1 2