NEWSY

18 listopada 2020

Grant w ramach projektu pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami".

„Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie środków ochrony osobistej w formie grantu w ramach projektu pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Głównym celem projektu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON. W ramach programu środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej: maseczek, przyłbic, rękawiczek czy środków dezynfekcyjnych.

Ze wsparcia skorzystają wszystkie instytucje prowadzące warsztaty zajęciowej – samorządy oraz organizacje pozarządowe, jak i podmioty, które podpisały z PFRON umowy na prowadzenie w 2020 roku bezpośredniej pracy z osobami niepełnosprawnymi. „

Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych

Małopolskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących:

Informujemy że od 1 kwietnia 2021 roku,
Fundacja realizuje projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jest to projekt dwuletni.
Pierwszy okres jest realizowany do 31 marca 2022 roku a realizacja kolejnego okresu planowana jest od 01 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

Zadanie wychodzi naprzeciw problemom osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą się realizować na różnych płaszczyznach życia i pełnić role społeczne, z uwzględnieniem wszystkich praw i obowiązków.
W ramach zadania Małopolskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie będzie prowadzić zajęcia:
– rehabilitacji ogólnej i specjalistycznej – zajęcia indywidualne, fizjoterapia (np. ćwiczenia ogólnokondycyjne, ćwiczenia bierne, ćwiczenia z elementami PNF),
– masaż ogólny i specjalistyczny – to wsparcie ma na celu nie tylko zrelaksowanie się, ale przede wszystkim pobudzenie mięśni do pracy i polepszenie krążenia krwi w organizmie oraz rozluźnienie zmniejszające napięcie mięśni,
– orientacja przestrzenna – Instruktor orientacji przestrzennej nauczy sposobów i technik poruszania się niewidomych w terenie z białą laską, zajęcia odbywać się będą w terenie znanym osobie niewidomej – w konkretnych warunkach (urbanistycznych, pogodowych), lub też w nowym, który chce poznać. Instruktor przygotowuje i modyfikuje zajęcia biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje osoby niewidomej.
– terapia widzenia – dzięki wykorzystywaniu środków dydaktycznych optycznych i nieoptycznych niejako „zmusza się” osobę słabowidzącą do rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej, usprawniania pamięci wzrokowej, identyfikowania obiektów na obrazkach, odnajdywania szczegółów na obrazkach prostych i złożonych,
– nauka czynności życia codziennego – Tyflopedagog przygotuje beneficjentów do wykonywania czynności życia codziennego, obsługi urządzeń elektrycznych i AGD, obsługi komputera wyposażonego w oprogramowanie z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych, zajęcia uczą samodzielnego organizowania sobie przestrzeni do działania i wykonania w właściwy sposób konkretnej czynności,
– zajęcia na basenie – pozytywne efekty ćwiczeń , podnoszących wydolność organizmu i poprawiających stan zdrowia osoby niepełnosprawnej, elementy zajęć na basenie są doskonałym uzupełnieniem zajęć rehabilitacyjnych,
– rehabilitacja ogólna grupowa – zajęcia grupowe, gimnastyka korekcyjna, lekkoatletyka, biegi, zajęcia w terenie i na sali gimnastycznej, piłka toczona i bramkowa dla niewidomych,

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się do udziału w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z dysfunkcji wzroku z symbolem 04-O, z narządu ruchu 05-R lub niepełnosprawnością sprzężoną oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia naszych usług.

Od marca 2022 roku będzie trwała rekrutacja beneficjentów na okres od 01-04-2022 do 31-03-2023
Ilość miejsc ograniczona.

Wsparcie prac dydaktycznych przez Elektrownię Skawina S.A.

Elektrownia Skawina S.A. przekazała darowiznę na zajęcia dydaktyczne z osobami niewidomymi. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni w imieniu beneficjentów objętych wsparciem i przeznaczamy środki na zajęcia nauki czynności życia codziennego.

Elektrownia Skawina S.A. systematycznie pomaga naszej fundacji w organizowaniu zajęć dla osób z problemami narządu wzroku dzięki czemu mogą uczyć się rozwijać swoje różnorodne umiejętności i pasje.

Darowizna od Centrum Witek – Karolina Witek