O Fundacji

SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że przy naszej fundacji zostało powołane małopolskie centrum rehabilitacji dorosłych niewidomych i słabowidzących, które jest współfinansowane ze środków PFRON i świadczy nieodpłatnie osobom dorosłym dotkniętym dysfunkcją wzroku usługi w zakresie:

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków
tel. kom.: 733 341 266, 501 749 143
tel.: 12 267 03 52

e-mail: niewidomi.org@onet.eu
NIP 6791001831, REGON 350524456
BANK PEKAO SA 70 1240 4432 1111 0000 4729 8369

KRS 0000050285

1. Rehabilitacji kompleksowej, w tym:

  • hydroterapia,
  • zajęcia na basenie,
  • laseroterapia,
  • fizjoterapia,
  • gimnastyka lecznicza

2. Zajęcia z orientacji w przestrzeni

3. Terapia widzenia

4. Masaże lecznicze

5. Nauka czynności życia codziennego

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z wyżej wymienionych bezpłatnych usług świadczonych przez profesjonalnych specjalistów.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich państwa, którzy chcą pomóc osobom niewidomym i słabowidzącym o wspieranie naszych przedsięwzięć poprzez przekazywanie w formie darowizn na konto fundacji środków finansowych, za co z góry składamy serdeczne podziękowania.

ZARZĄD

FUNDACJI NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

SKŁAD RADY FUNDACJI:

– Leszek KOŁODZIEJ – Członek Rady Fundacji
– Andrzej CHWALBA – Członek Rady Fundacji
– Bożena KOTKOWSKA – Członek Rady Fundacji
– Jan TRUNIARZ – Członek Rady Fundacji
– Lidia LISZKA – Członek Rady Fundacji

SKŁAD ZARZĄDU FUNDACJI:

– Mieczysław PATKOWSKI – Prezes Zarządu Fundacji
– Wiesław WÓJCIK – Wiceprezes Zarządu Fundacji
– Małgorzata ZDEB – Wiceprezes Zarządu Fundacji
– Krzysztof SUMERA – Wiceprezes Zarządu Fundacji

NAJLEPSZY SPOSÓB NA

pozyskanie 1,5% dla Naszego Stowarzyszenia KRS: 0000050285