Darowizna od Centrum Witek – Karolina Witek

0

Dziękujemy serdecznie za okazaną pomoc i pamięć, które traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Każda darowizna pozwala na prowadzenie z naszymi beneficjentami zajęć zwiększających ich samodzielność poprzez naukę oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Related Posts

Leave a Reply