By

admin
Dziękujemy serdecznie za okazaną pomoc i pamięć, które traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Każda darowizna pozwala na prowadzenie z naszymi beneficjentami zajęć zwiększających ich samodzielność poprzez naukę oraz zakup pomocy dydaktycznych.
Read More
Dziękujemy za darowiznę pieniężną firmie EDF Polska S.A., która wspiera regularnie osoby z dysfunkcją wzroku. Zarząd Fundacji na Rzecz  Osób Niewidomych i Słabowidzących
Read More
Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych Informujemy że od 1 kwietnia 2019 roku,Fundacja realizuje projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to projekt dwuletni.Pierwszy okres jest realizowany do 31 marca 2020 roku a realizacja kolejnego okresu planowana jest od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku. Zadanie wychodzi naprzeciw problemom osób niepełnosprawnych, niewidomych...
Read More
Elektrownia Skawina S.A. przekazała darowiznę na zajęcia dydaktyczne z osobami niewidomymi. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni w imieniu beneficjentów objętych wsparciem i przeznaczamy środki na zajęcia nauki czynności życia codziennego. Elektrownia Skawina S.A. systematycznie pomaga naszej fundacji w organizowaniu zajęć dla osób z problemami narządu wzroku dzięki czemu mogą uczyć się rozwijać swoje różnorodne umiejętności i pasje.
Read More