Podziękowania dla Ośrodka Pomocy Poszkodowanym

Dziękujemy Ośrodkowi Pomocy Poszkodowanym https://prawapacjenta.org za okazaną dobroć!

Nawet najmniejsza pomoc to dla naszych podopiecznych szansa na lepsze życie!