Day

12 stycznia, 2021
Dziękujemy serdecznie za okazaną pomoc i pamięć, które traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Każda darowizna pozwala na prowadzenie z naszymi beneficjentami zajęć zwiększających ich samodzielność poprzez naukę oraz zakup pomocy dydaktycznych.
Read More
Dziękujemy za darowiznę pieniężną firmie EDF Polska S.A., która wspiera regularnie osoby z dysfunkcją wzroku. Zarząd Fundacji na Rzecz  Osób Niewidomych i Słabowidzących
Read More