Małopolskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących: Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych

Informujemy że od 1 kwietnia 2019 roku,
Fundacja realizuje projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jest to projekt dwuletni.
Pierwszy okres jest realizowany do 31 marca 2020 roku a realizacja kolejnego okresu planowana jest od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

Zadanie wychodzi naprzeciw problemom osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą się realizować na różnych płaszczyznach życia i pełnić role społeczne, z uwzględnieniem wszystkich praw i obowiązków.
W ramach zadania Małopolskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie będzie prowadzić zajęcia:
– rehabilitacji ogólnej i specjalistycznej – zajęcia indywidualne, fizjoterapia (np. ćwiczenia ogólnokondycyjne, ćwiczenia bierne, ćwiczenia z elementami PNF),
– masaż ogólny i specjalistyczny – to wsparcie ma na celu nie tylko zrelaksowanie się, ale przede wszystkim pobudzenie mięśni do pracy i polepszenie krążenia krwi w organizmie oraz rozluźnienie zmniejszające napięcie mięśni,
– orientacja przestrzenna – Instruktor orientacji przestrzennej nauczy sposobów i technik poruszania się niewidomych w terenie z białą laską, zajęcia odbywać się będą w terenie znanym osobie niewidomej – w konkretnych warunkach (urbanistycznych, pogodowych), lub też w nowym, który chce poznać. Instruktor przygotowuje i modyfikuje zajęcia biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje osoby niewidomej.
– terapia widzenia – dzięki wykorzystywaniu środków dydaktycznych optycznych i nieoptycznych niejako „zmusza się” osobę słabowidzącą do rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej, usprawniania pamięci wzrokowej, identyfikowania obiektów na obrazkach, odnajdywania szczegółów na obrazkach prostych i złożonych,
– nauka czynności życia codziennego – Tyflopedagog przygotuje beneficjentów do wykonywania czynności życia codziennego, obsługi urządzeń elektrycznych i AGD, obsługi komputera wyposażonego w oprogramowanie z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych, zajęcia uczą samodzielnego organizowania sobie przestrzeni do działania i wykonania w właściwy sposób konkretnej czynności,
– zajęcia na basenie – pozytywne efekty ćwiczeń , podnoszących wydolność organizmu i poprawiających stan zdrowia osoby niepełnosprawnej, elementy zajęć na basenie są doskonałym uzupełnieniem zajęć rehabilitacyjnych,
– rehabilitacja ogólna grupowa – zajęcia grupowe, gimnastyka korekcyjna, lekkoatletyka, biegi, zajęcia w terenie i na sali gimnastycznej, piłka toczona i bramkowa dla niewidomych,

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się do udziału w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z dysfunkcji wzroku z symbolem 04-O, z narządu ruchu 05-R lub niepełnosprawnością sprzężoną oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia naszych usług.

Od marca 2020 roku będzie trwała rekrutacja beneficjentów na okres od 01-04-2020 do 31-03-2021
Ilość miejsc ograniczona.