Małopolskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących:

Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych

Informujemy że od 1 kwietnia 2023 roku,
Fundacja realizuje projekt współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nazwa zadania: Zadanie 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
Dofinansowanie: 476 833,50 zł
Całkowita wartość: 481 650,00 zł
Realizacja zadania potrwa do 31 marca 2024 roku.

Zadanie wychodzi naprzeciw problemom osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą się realizować na różnych płaszczyznach życia i pełnić role społeczne, z uwzględnieniem wszystkich praw i obowiązków.
W ramach zadania Małopolskie Centrum Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie będzie prowadzić zajęcia:
– rehabilitacji specjalistycznej – zajęcia indywidualne instruktarzowe, fizjoterapia , jako integralna część planowanych działań, program zajęć dydaktyczno-praktycznych, kładzie nacisk na wsparcie orientacji przestrzennej, mobilności i ćwiczenie czynności na które duży wpływ, w przypadku niewidomych, mają postawa ciała i równowaga,
– masaż ogólny i specjalistyczny – to wsparcie ma na celu nie tylko zrelaksowanie się, ale przede wszystkim pobudzenie mięśni do pracy i polepszenie krążenia krwi w organizmie oraz rozluźnienie zmniejszające napięcie mięśni. Zarówno masaż usprawniający jak i nauka
automasażu mają na celu zwiększenie samodzielności, świadomości i znajomości swojego ciała.
– orientacja przestrzenna – Instruktor orientacji przestrzennej nauczy sposobów i technik poruszania się niewidomych w terenie z białą laską, zajęcia odbywać się będą w terenie znanym osobie niewidomej – w konkretnych warunkach (urbanistycznych, pogodowych), lub też w nowym, który chce poznać. Instruktor przygotowuje i modyfikuje zajęcia biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje osoby niewidomej.
– terapia widzenia – dzięki wykorzystywaniu środków dydaktycznych optycznych i nieoptycznych niejako „zmusza się” osobę słabowidzącą do rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej, usprawniania pamięci wzrokowej, identyfikowania obiektów na obrazkach, odnajdywania szczegółów na obrazkach prostych i złożonych,
– nauka czynności życia codziennego – Tyflopedagog przygotuje beneficjentów do wykonywania czynności życia codziennego, obsługi urządzeń elektrycznych i AGD, obsługi komputera wyposażonego w oprogramowanie z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych, zajęcia uczą samodzielnego organizowania sobie przestrzeni do działania i wykonania w właściwy sposób konkretnej czynności,
– zajęcia sportowe i na basenie – gimnastyka korekcyjna, lekkoatletyka, biegi, zajęcia w terenie i na sali gimnastycznej, piłka toczona i bramkowa dla niewidomych, pozytywne efekty ćwiczeń , podnoszących wydolność organizmu i poprawiających stan zdrowia osoby niepełnosprawnej, elementy zajęć na basenie są doskonałym uzupełnieniem zajęć rehabilitacyjnych,

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się do udziału w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z dysfunkcji wzroku z symbolem 04-O, z narządu ruchu 05-R lub niepełnosprawnością sprzężoną oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia naszych usług.

Zajęcia prowadzone są w trybie indywidualnym.

Rekrutacja beneficjentów na okres od 01-04-2023 do 31-03-2024 została zakończona.

PFRON