Dziękujemy za pamięć firmie EDF Polska S.A.

0

Dziękujemy za darowiznę pieniężną firmie EDF Polska S.A., która wspiera regularnie osoby z dysfunkcją wzroku.

Zarząd Fundacji na Rzecz 

Osób Niewidomych i Słabowidzących

Related Posts

Leave a Reply